http://www.jumnongbaan.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

 หน้าแรก

 ข่าวสาร

สถิติ

เปิดเว็บ25/12/2009
อัพเดท11/01/2021
ผู้เข้าชม242,418
เปิดเพจ322,042
การจำนอง

การจำนอง

จํานองคือการจำนองนั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ยิ่งในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยจะเห็นว่ามีผู้นำเอาอสังหาริมทรัพย์ไปจำนองมากมาย และมีหลายคนไม่......

อ่านต่อ
การจำนำ ทรัพย์สินที่จำนำเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่อื่นได้สอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

การจำนำ ทรัพย์สินที่จำนำเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่อื่นได้สอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

การจำนำ ความหมายของการจำนำจำนำ คือ การที่บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้จำนำ" นำสังหาริมทรัพย์ไปส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรี......

อ่านต่อ
ความหมายของจำนองสอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

ความหมายของจำนองสอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

ความหมายของการจำนอง จำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้จำนอง" เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดิน หรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได......

อ่านต่อ
ข้อควรระวังในการทำนิติกรรมส้ญญาสอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

ข้อควรระวังในการทำนิติกรรมส้ญญาสอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

ข้อควรระวังในการทำนิติกรรมสัญญา ๑. ต้องพิจารณาความสามารถของคู่สัญญาเสียก่อนว่า กฎหมายให้สิทธิกระทำได้หรือไม่ เช่น๑.๑. เป็นผู้เยาว์หรือไม่ ค......

อ่านต่อ
การยึดถือโฉนดของเจ้าหนี้มีสิทธิ์เพียงใดสอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

การยึดถือโฉนดของเจ้าหนี้มีสิทธิ์เพียงใดสอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

การยึดถือโฉนดของเจ้าหนี้มีสิทธิ์เพียงใด การที่ลูกหนี้กู้เงินเจ้าหนี้ โดยลูกหนี้นำโฉนดที่ดิน ,น.ส.๓ ,น.ส.๓ ก หรือเอกสารสิทธิในที่ดินอื่น ๆ ไปให้เจ้า......

อ่านต่อ
ความหมายขายฝากสอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

ความหมายขายฝากสอบถาม0869719376รับจำนอง ขายฝากให้ยอดสูงดอกเริ่ม1บาท

ความหมายขายฝาก ๑. ความหมายสัญญา ขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่า ......

อ่านต่อ
view

หน้าแรก

บทความ

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view